Cargo Net Forms

Declaración de Embarque
   

Modelo Carta Garantía
   

Customs Forms

Boleta de Depósito Aduana Banco Nación
   

Multinota AFIP - DGA
  

Selected Forms

Modelo Factura de Exportación
   

Packing List Modelo
   

Certificado de Origen China
   


PDF DOCUMENT      MICROSOFT EXCEL      MICROSOFT WORD